Ifjúság a HÍDon program

TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0307)

Cél:
16 hónapos alatt Gönci kistérségben és Miskolcon, 100 fő, 12-29 év közötti, szociális, gazdasági, földrajzi akadályokkal és iskolai nehézségekkel küzdő fiatal: egyéni és közösségi kompetenciáinak fejlesztése – iskolában tartásuk, pályaválasztásuk, elhelyezkedésük, helyi társadalomban való szerepvállalásuk érdekében – Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozásával, saját fejlesztésű programelemek próbamunka, próbaképzés, SZIA-önsegítő klub, Ifjúsági E-Pont működtetésével.

Időtartam:
2009. március 01 – 2010. június 30.

Megvalósítás helyszíne:
Gönc és Miskolc városa

Célcsoport:
Gönci kistérségben és Miskolcon élő 12-29 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalok: akik szociális, gazdasági, földrajzi akadályokkal és iskolai nehézségekkel küzdenek többnyire. Szolgáltatással elért létszám: 100 fő.

A projekt humánerőforrása:
programvezető: Barna Ildikó
mentorok: Sivák Jánosné
klub vezető: Sivák János és Makó Attila
3 fő szaktanácsadó: Kiss Attila, Kasaróczki Ágnes, Dr Báthori Edina

Együttműködő partnerek:
Szia Club, Munkaügyi Kirendeltség Gönc

Tevékenységek:
Tájékoztatás, az információs és tanácsadói iroda működtetése Miskolcon és Göncön: tanácsadások, információs pont Információinak frissítése: frissítése, partnerekkel való kapcsolat tartás tanácsadási szolgáltatás lebonyolítása: Jogi, diákjogi, pszichológiai-mentálhigiénés, életvezetési-életszervezési, pályaválasztási, pályaorientációs, munkaerő-piaci tanácsadások szervezése.

Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztését segítő programok:
Önsegítő klub: tematikus klub, mely pályaválasztással, elhelyezkedéssel és életkori sajátosságokhoz igazodó témákkal foglalkozik (pl. önkéntesség stb.). Korrepetálás tanulási nehézségekkel küzdők számára.

Szabadidő programok szervezése: a SZIA Club működtetése, színházlátogatás, sportrendezvények, filmklub, természetjáró programok