Minőségpolitika

A „HÍD-EGYESÜLET” MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A HÍD Egyesület 1999-től, megalakulása óta tevékenységi körének megfelelően több területen is tevékenykedett. Az első években kulturális programok és civil szervezetek partnereként képzési, tanácsadói programok lebonyolításában vett részt, 2005-től pedig munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységekkel bővült a szervezet profilja. A HÍD Egyesület legfőbb célkitűzései: Közvetítés közösségek, kultúrák, korosztályok között, az általános életminőség javítása érdekében elősegíti az illeszkedést az európai kultúrához, személyes és nemzeti identitás megtartása mellett. Céljaink elérése érdekében az alábbi szempontokat tartjuk fontosnak: – Humán erőforrás – kapacitásfejlesztése folyamatos belső és szervezeten kívüli képzésekhez való kapcsolódással, – Partnerség és kapcsolatépítés helyi, regionális, országos munkaerő-piaci szereplőkkel, – Modellértékű projektek kidolgozása és megvalósítása, – Folyamatos forrásteremtés hazai és uniós finanszírozási pályázatokkal, – Nyilvánosság biztosítása, – Esélyegyenlőség megteremtése, az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése, – Tevékenységeink partnerségben való megvalósítása, – Infrastruktúra folyamatos fejlesztése. Működésünk során céljaink megvalósítása érdekében a célcsoportunk szükségleteire és igényeire építünk, s azok kielégítésére törekszünk. Egyesületünkben minőségpolitikánk megvalósítása és szolgáltatásaink minőségének garantálása mind a vezetők, tagok és munkatársak számára elsődleges fontosságú. Céljaink elérése érdekében vezettük be és alkalmazzuk vezetői eszközként az EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert.

Kiss Attila
HÍD Egyesület elnöke