Programjaink

Futó Programjaink:

„Út a munkaerőpiacra” GINOP 5.1.1

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal megbízásából a 25 év feletti álláskeresők számára mentori és humán szolgáltatások nyújtása BAZ megyében összesen 4 térségben (Miskolc, Abaúj, Zemplén, Sajó-Bódva).

 

Lezárt programjaink:

HÍD-Tranzit (GINOP–5.1.4-17) 2018 – 2019

Projekt vállalásai: 28 fő programba vonása, számukra mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása. 12 fő kőműves és 16 fő konyhai kisegítő OKJ-s képzésbe vonása. A képzések  után 6 hónapos támogatott foglalkoztatásuk biztosítása.

„GÖNCI KAPCSOLATOK HÍDJA” (TÁMOP 5.3.1)

Gönc térségében hátrányos helyzetű, inaktív, álláskeresők többségében több gyermeket nevelő nők illetve állami gondoskodásból kikerültek munkaerő piaci reintegrációjának segítése egyéni és csoportos tanácsadással, képzéssel, 80 fő bevonásával.

Gönci Források Közösségi Hídja (TÁMOP 1.4.1-11) 2011 – 2014

A projekt célja az Abaúj-hegyközi kistérség központjában, Göncön élő hátrányos helyzetű munkanélküliek humánerőforrás fejlesztése a helyi közösségi feladatok elvégzésével, a foglalkoztatási lehetőségek bővülésének elősegítésével, akik a majdani tevékenységükkel a másodlagos célcsoport foglalkoztathatósági esélyeit növelik alkalmazkodva a helyi adottságokhoz, gazdasági környezethez, a helyi humán kapacitáshoz.A projekt során a célunk 22 fő programba vonása, 20 fő fejlesztése, fejlesztési tervének elkészítése, számukra egyéni és csoportos tanácsadások, fejlesztő programok biztosítása, munkavállalásra alkalmassá tétele. 13 fő képzésbe vonása, (Szociális, Ifjúsági és Gyermekvédelmi ügyintéző – min.11 fő OKJ-s szakképesítést szerezzen), 13 fő támogatott foglalkoztatása, majd a projekt zárását követően továbbfoglalkoztatása helyi mentorként, fejlesztőként.

„Ifjúság a HÍD-on” (TÁMOP 5.2.5)

Gönc térségében élő fiatal, a munkaerő piacon hátránnyal indulók esélyeinek növelése önsegítő klubok, egyéni és csoportos tanácsadások és fejlesztések, próba képzés és próba munka megvalósításával, 127 fő bevonásával.

„Út a munka világába” kiemelt projekt (TÁMOP 1.1.3) M-i Kormhiv Munkaügyi Kp.

Mentori tevékenység a megye 4 térségében. Cél: a foglalkoztathatóság fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítése, az esélyegyenlőség növelése által, a munkaerő-piac leghátrányosabb csoportjába tartozó személyek alkalmazkodóképességének növelése

TÁMOP 1.1.1. ”Mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása az Észak –magyarországi régióban élő megváltozott munkaképességű személyek részére”

A miskolci, abaúji és a zempléni térségben megváltozott munkaképességű személyek számára munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása mentorálás és humán egyéni és csoportos tanácsadásokkal.

Ne Bánts Program

„RE-HÍD” TÁMOP 5.3.8. A3-12-1

Megváltozott munkaképességűek számára komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, munkáltatók felkészítése a foglalkoztatásra.

Az alábbiakban részletes ismertetőt találhatunk a programról.
RE-HÍD TÁMOP-5.3.8-11/A3-2012-0033
Tájékoztató-Tudásbázis kialakítása
Sajtokozlemeny- RE- HÍD (2)
Sajtokozlemeny- RE- HÍD -ZÁRÓ

Alsóvárosi HÍD (ÉMOP-3.3.1.-11)

Konzorciumi partner: Alsóvárosi Református Egyházközség

Infrastruktúrális fejlesztés: a HÍD Egyesület székhelyén: fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje (energiahatékonysági korszerűsítés) a konzorciumi partnernél: akadálymenesített környezet kialakítása. Az eddig végzett ESZA típusú tevékenység  fejlesztése és bővítése a Református Egyházközség működési területén oly módon, hogy az szervesen kapcsolódjon a partner egyházi szervezet eddigi szociális segítő tevékenységéhez. Célcsoport: közvetlen: Miskolc fejlődésben elmaradott földrajzi területén élő olyan hátrányos helyzetű családok tagjait kívánja megszólítani, részükre komplex szolgáltatást nyújtani, amelyek idős, beteg embereket gondoznak, ahol a képző intézményekből lemorzsolódott gyerekek élnek, a munkaképes korú családtagok közül van álláskereső, esetleg a család többgenerációs munkanélküliséggel  küzd vagy  alacsony iskolai végzettségű tagokkal rendelkezik. Tevékenységek: szociális és mentális egyéni tanácsadás, gyermekfelügyelet; csoportos fejlesztés, próba munka, állásközvetítés, közösségépítés, szabadidős tevékenységek, fenntarthatósági- energetikai tanácsadás.

TÁMOP-1.1.2

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából a mentori tevékenység ellátása. A program célja: a hátrányos helyzetű álláskeresők számára mentori szolgáltatások nyújtása, elhelyezkedésük elősegítése.

Ifjúság Garancia Rendszer (GINOP 5.2.1) 2016-2017

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal megbízásából a 25 év alatti álláskeresők számára mentori és humán szolgáltatások nyújtása.

Foglalkoztatás 2017/A („Munkára Kész!”)

Megváltozott munkaképességű személyek részére mentori és humán szolgáltatások biztosítása, elhelyezkedésükben aktív segítségnyújtás, munkában tartás. Munkáltatókkal való együttműködés.

HÍD – Újra Dolgozom Program (HEFOP 2.3.2)

HÍD – Újra Dolgozom Program”- (HEFOP 2.3.2)Miskolcon és vonzáskörzetében élő, alacsony iskolai végzettségű vagy elavult szakmával rendelkező, hátrányos helyzetű munkanélküli számára nyújtottunk munkaerő-piaci szolgáltatásokat 100 fő bevonásával.

HÍD – AM (OFA)

„HÍD – AM” – (OFA)A projekt során az AM könyv alkalmazását, az ezzel való foglalkoztatás támogatását és népszerűsítését tűztűk ki célul, melyek maradéktalanul teljesültek, a bevontak száma 690 fő.

„HÍD-MÁTRIX” – Családokra építő atipikus foglalkoztatás

„HÍD-MÁTRIX” Családokra építő atipikus foglalkoztatás (TÁMOP 2.4.3)A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személyek foglalkoztathatóságának és nem hagyományos módon való foglalkoztatásának az elősegítése. A több álláskereső taggal rendelkező vagy többgenerációs munkanélküliséggel küzdő családok tagjainak speciális élethelyzetükhöz és igényeikhez igazodó munkára való felkészítése és foglalkoztatása, a bevontak száma 40 fő, az atipikus foglalkoztatás 21 fővel történt.

TÁMOP 1.1.2 – „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából a mentori tevékenység ellátása a megye 3 térségében. A program célja: a hátrányos helyzetű álláskeresők számára mentori szolgáltatások nyújtása, elhelyezkedésük elősegítése.

TÁMOP-2.6.2

Foglalkoztatási Információs Pont (FIP)

Hefop 2.2.1 – “Újra dolgozzunk együtt”

HÍD-AM2 program

HÍD Teszt 50 program

Ifjúsági InformációsPont

MÁV Új Esély Program

Nő a HÍDon (HEFOP 1.3.1)

Szakmai anyagok: