Híd-Tranzit

A kedvezményezett neve: HÍD Kultúrák, Korosztályok, Közösségek Között Egyesület

A projekt címe: HÍD-Tranzit

A szerződött támogatás összege: 66.394.998 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 98,065

A projekt célja, hogy a tranzit foglakoztatási projekt egyik jellegzetes eszközével a gyakorlatra alapozott, nem hagyományos módszerekkel megvalósított, foglalkoztatáshoz kötött képzést valósítsunk meg, hogy azon célcsoport tagoknak, akik hagyományos képzés keretében nem voltak sikeresek, lehetőséget kapjanak. a szakképzettség és a munkatapasztalat megszerzésére, képessé váljanak a nyílt munkaerő- piacon való megjelenésre.

A célcsoport nagy része Szikszó környékén élő,  inaktív, fiatal, hátrányos helyzetű, hosszabb ideje álláskereső vagy közfoglalkoztatásban lévő, akiket segíteni kell a munkára való alkalmasság elérésében. A projekt megvalósítás fejlődik a szervezet szolgáltatási módszertana, eszköztára, a helyi és országos szintű kapcsolatrendszere.A projekt a HÍD Egyesület és a  Szikszó Centrum Kft. konzorciumi partnerségében valósul meg.

A Támogatást kérő Miskolcon, Abaújban, Zemplénben évek óta meghatározó munkaerő piaci szereplő: többféle hátrányos helyzetű célcsoporttal,több innovatív módszert bevezetve hajtott végre sikeres projekteket.

A projekt 28 fő bevonásával, gyakorlatra alapozó és foglalkoztatásba épített  képzésével- 12 fő kőműves és 16 fő konyhai kisegítő -,majd támogatott foglalkoztatásával tervez.

A projektben folyamatos a mentorálás,  egyéni és csoportos fejlesztésekkel a motiváció és a beilleszkedés segítése, a nyílt munkaerő piacra való felkészítés.

Indikátoroknak a következőket határoztuk meg:

  • 28 fő bevonása, képzésbe helyezése
  • legalább 23 fő OKJ-s képzettséget szerez
  • legalább 23 fő a program zárásakor foglalkoztatásban van
  • a támogatott foglalkoztatás után lehetőleg minél többen támogatás nélküli foglalkoztatásba kerülnek

Az alábbi tevékenységek tervezését a felhívás céljai, a meghatározott tevékenységei, a célcsoport szükséglete és a helyi munkaerő piaci igény alapozta meg.

Célcsoport képzésével összefüggő tevékenységek:  képességfelmérés; felmérés eredménye alapján egyéni fejlesztési terv készítése ,képzés-szervezői feladatok ellátása; képzések megvalósítása, biztosítása, beszerzése: kőműves és konyhai kisegítő  szakmában  a szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati elemek megvalósításához, kapcsolattartás a képzést lebonyolító intézménnyel és gyakorlati helyet biztosító vállalkozással; a program keretében támogatott képzésekhez gyakorlati képzőhely biztosítása; a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok biztosítása;  felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák fejlesztése egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében;a célcsoport képzésre való utazási költségeinek megtérítése, vagy az utazás; megszervezése;megélhetési támogatás biztosítása.

Célcsoporthoz foglalkozatását, képzését elősegítő szolgáltatások: célcsoport támogatása a képzésben tartás elősegítésére pszicho-szociális és egyéb támogató szolgáltatások nyújtásával, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a 2. sz. szakmai mellékletben

Nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatása és utógondozás a célcsoport számára:

  • az álláskereséshez, ill. munkakörnyezetbe való beilleszkedéshez felkészítő tanácsadás;
  • célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése célcsoporttag foglalkoztatása megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése;
  • célcsoporttagok foglalkoztatása;
  • munkába járás támogatása/biztosítása;
  • szükség esetén átmeneti lakhatás támogatása/biztosítása legfeljebb az elhelyezkedést követő 12 hónapig;
  • munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkahely megtartásának elősegítése  támogató szolgáltatások nyújtásával.

Szakmai megvalósítással összefüggő kötelező tevékenységek: képzésszervező ,  gyakorlati képzést vezető szakoktató, műhelyvezető biztosítása;  2 fő mentor foglalkozatása, munkáltatói fórumok szervezése.

Disszemináció, tudásmegosztási tevékenység. kötelező nyilvánosság biztosítása.

Száma: GINOP-5.1.4-17-2017-00021

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.02.29.