HÍD Teszt 50 program

ISK – Új megoldások a munkaerő-piacon program

Pályázatot kiíró szervezet: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

A Program időtartama:
2008.06.01.- 2009.03.31.

Megvalósítás helyszíne:
Gönc és Miskolc városa

Célcsoport:
Gönci kistérségben és Miskolcon élő 12-29 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalok: akik szociális, gazdasági, földrajzi akadályokkal és iskolai nehézségekkel küzdenek többnyire. Szolgáltatással elért létszám: 100 fő.

A projekt humánerőforrása:
Programfelelős: Makó Attila
Facilitátorok: Barna Ildikó, Makó Attila, Molnárné Ónodi Zsuzsanna, Cseh Sándor

Partner szervezetek:
Nő az erő Egyesület, Eger
RÉV Alapítvány, Nyíregyháza

A HÍD Teszt 50 program:
A HÍD Teszt 50 program egy kísérleti program, az ISK – Új megoldások a munkaerő-piacon program keretén belül került megvalósításra, melynek átfogó célja a sokszínűség és az esélyegyenlőség tudatosítása a munkaerőpiacon. A cél az, hogy a munkavállalók közötti különbségeket a munkaadók elismerjék, minél sokszínűbb munkaerő összetétellel folytassák tevékenységüket, és ügyeljenek a munkatársak sokszínűségből adódó eltérő igényeire, képességeire. A programot a FAIR PLAY PARTNERSHIP és a BACK TO WORK COMPANY brit szervezetek dolgozták ki, és a program megvalósítására kiírt pályázat nyertesei számára- 6 hazai szervezet, köztük a HÍD Egyesület- több alkalommal lebonyolított képzést tartottak. A képzésen részt vevők a képzést követően képzett facilitátorként végezték el a sokszínűség és az esélyegyenlőség tesztelését az arra vállalkozó szervezeteknél. A tesztelést két eszköz, az AGE DRIVER és a DIVERSITY DRIVER munkafüzetek segítségével hajtották végre. A két eszköz segítségével fel lehet mérni, hogy egy szervezet milyen képet mutat saját munkatársai számára, melyek azok a problémák, területek, amelyeken a munkatársak változtatni szeretnének. Az irányított kérdések mentén a tesztelésben részt vevő munkatársak által adott válaszok során felszínre kerülnek azok a területek, amelyen változtatni kell a jövőben, mert nem működik jól. Emellett a szervezet erősségei is meghatározásra kerülnek. A szervezet vezetői a kapott információt felhasználhatják a szervezetfejlesztés, humánpolitikai stratégiák, esélyegyenlőségi terv és kommunikációs terv kialakítása során. A tesztelésre vállalkozó szervezetek információs anyagot is kapnak (AGE BRIEFCASE), mely a sokszínűség és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos fogalmakat, jó gyakorlatokat tartalmazza.
A program másik fontos eleme az idősebb korú, 50 éven felüli munkavállalók segítése az álláskeresésben, illetve az állás megtartásban. Az 50 éven felüli álláskeresők és munkavállalók egy modulszerűen felépülő Készségfelmérő tesztet töltöttek ki, melynek segítségével képet kaptak erősségeikről, azokról a területekről, kulcsképességekről, amelyeket fejleszteniük kell, a Készségfelmérő füzet ismereteket tartalmazott az önéletrajzírásról. A különböző területek (modulok) eredményei egy egyéni akcióterv kialakításához nyújtottak mintát, amelyet minden kitöltő maga készíthetett el.
Statisztika:
A tesztelésben észtvevő szervezetek száma: 9

  • 5 szervezet a nonprofit szférában
  • 4 szervezet az állami ill. közigazgatási szektorban

A készségfelmérésben részt vevő 50 éven felüliek száma: 43 fő

  • A nemek aránya: 18 férfi és 25 hölgy

Iskolai végzettséget tekintve:

  • 6 fő felsőfokú képesítéssel
  • 29 fő középfokú képesítéssel
  • 8 fő alapfokú végzettséggel bír

A készségfelmérést kitöltők közül 24 fő munkaviszonnyal rendelkezett, 19 fő álláskereső.
A szakmai záró beszámolónkban a kísérleti programot megvalósításra alkalmasnak tartottuk a nyelvezet egyszerűsítését és az egyes elemek magyar viszonyoknak megfelelő átalakítását követően.